Международен музикален фестивал "Софийски музикални седмици" 23 Май - 24 Юни 2007 г.
контакт
39-ти Международен музикален фестивал "Софийски музикални седмици"  - 23 Май - 2 Юли 2008 г.
39-ти Международен музикален фестивал "Софийски музикални седмици"  - 23 Май - 2 Юли 2008 г.
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
"СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ"

Национален дворец на културата,
пл."България" № 1, 1414 София, България
Телефон: (+359 2) 954 90 86,
(+359 2) 986 15 27;
Факс: (+359 2) 954 90 86

E-mail: sofiamusicweeks@abv.bg
Web: http://www.sofiaweeks.com